agri

วิดีโอข่าว/การเรียนการสอน คณะเกษตรศาสตร์

วิดีโอออกแนะแนวการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มนร. แนะแนวสัญจรสู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 อยากหล่อ อยากเท่ห์ อยากสมาร์ท อยากสวยแซ่บแข็งแรง ต้องมาเรียนคณะเกษตรศาสตร มนร.


คณะเกษตรศาสตร์ มนร. แนะแนวสัญจรสู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 อยากหล่อ อยากเท่ห์ อยากสมาร์ท อยากสวยแซ่บแข็งแรง ต้องมาเรียนคณะเกษตรศาสตร มนร.


วิดีโอการเรียนการสอนคณะเกษตรศาสตร์

วิดีโอข่าวคณะเกษตรศาสตร์

ข่าวจาก NBT Yala - NBT News มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ สถาปนา 11 ปี คณะเกษตรศาสตร์ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ร่วมปลูกต้นไม้ ปล่อยสัตว์สู่ธรรมชาติ เผยแพร่ 2 กรกฎาคม 2560 


NBT Yala - NBT News มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ ธนาคาร ธกส. ส่งเสริมปลูกข้าวหอมกระดังงา ข้าวพื้นเมืองของจังหวัดนราธิวาส เผยแพร่  28 มีนาคม 2560 


ข่าวช่อง 9 วันที่ 29 มีนาคม 2560 นาทีที่ 18.40


  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close