อ.ดร.นิฟารีซา เจ๊ะเล๊าะ
Monday, 04 January 2021 08:10

อ.ดร.นิฟารีซา เจ๊ะเล๊าะ

Rate this item
(0 votes)
Read 611 times Last modified on Monday, 04 January 2021 08:11
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close