28 มิ.ย. 67 ร่วมต้อนรับ การเข้าศึกษาดูงานของ POLITEKNIK JELI KELANTAN
Friday, 05 July 2024 07:58

28 มิ.ย. 67 ร่วมต้อนรับ การเข้าศึกษาดูงานของ POLITEKNIK JELI KELANTAN

Rate this item
(0 votes)

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30-16.00 น. ผศ. ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสถาบันการศึกษา POLITEKNIK JELIKELANTAN ประเทศมาเลเซีย ได้เดินทางมาศึกษาดูงานคณะเกษตรศาสตร์ โดยได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และเยี่ยมชมผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ ของคณะเกษตรศาสตร์

  

Read 13 times Last modified on Friday, 05 July 2024 08:05
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close