ขอแสดงความยินดี ผศ. จักรพงศ์ จิระแพทย์
Friday, 28 June 2024 04:32

ขอแสดงความยินดี ผศ. จักรพงศ์ จิระแพทย์

Rate this item
(0 votes)

คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ. จักรพงศ์ จิระแพทย์  ผู้ได้รับให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาพืชศาสตร์ อนุสาขาวิชาการจัดการการผลิตพืช แต่งตั้งวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566


 

 

 

Read 16 times Last modified on Friday, 28 June 2024 04:35
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close