27 มิ.ย. 67 ทำบุญคณะเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 18 ปี
Friday, 28 June 2024 04:17

27 มิ.ย. 67 ทำบุญคณะเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 18 ปี

Rate this item
(0 votes)

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีทำบุญสองศาสนา วันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 18 ปี ศาสนาอิสลาม ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากสถานบันอิสลามและภาษาอาหรับ ร่วมละหมาดฮายัด ณ ห้องละหมาดชาย ชั้น 1 คณะเกษตรศาสตร์
ศาสนาพุทธได้รับเกียรติจาก อาจารย์ไพศาล สุกิจจานนท์ ผู้นำพิธีไหว้สักการะพระวิษณุ และไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระภูมิเจ้าที่ ประจำคณะเกษตรศาสตร์

  

Read 15 times Last modified on Friday, 28 June 2024 04:28
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close