ขอแสดงความยินดี นักศึกษาได้รับ รางวัล GOLD AWARD
Wednesday, 12 June 2024 03:55

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาได้รับ รางวัล GOLD AWARD

Rate this item
(0 votes)

30 พ.ค.67 - 1 มิ.ย.67 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ (co-organizer) จัดงาน AGRICULTURE EXPO AGX '24 ร่วมกับ Universiti Malaysia Kelantan (Organizer) คณะเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมส่งผลงานของนักศึกษาภายใต้งานย่อย : International Agro Revolution & Innovation Challenge (AGRORIC 2024 ) ผลงาน Expanded Clay Aggregates Derived from Oil Palm Sludge: Enhancing Value and Promoting a Green Economy ของนายอารอฟัต จอแมมูนะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาพืชศาสตร์ โดยมี ผศ. ดร.ราฮีมา วาแมดีซา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล GOLD AWARD 

 

 

Read 29 times Last modified on Wednesday, 12 June 2024 04:02
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close