ขอแสดงความยินดี ผศ. ดร.ราฮีมา วาแมดีซา
Thursday, 30 May 2024 06:42

ขอแสดงความยินดี ผศ. ดร.ราฮีมา วาแมดีซา

Rate this item
(0 votes)

คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ. ดร.ราฮีมา วาแมดีซา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ที่ผ่านการคัดเลือกจาก สป.อว. โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ฯใหม่ (หลักสูตร Non-Degree) หลักสูตร : การผลิตพืชด้วยระบบอัจฉริยะ รุ่นที่ 2  

 

 

Read 60 times Last modified on Thursday, 30 May 2024 06:45
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close