ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.นิรันดร หนักแดง
Wednesday, 28 February 2024 06:46

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.นิรันดร หนักแดง

Rate this item
(0 votes)

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิรันดร หนักแดง ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่อง การถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงแพะและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแพะเพื่อเพิ่มมูลค่าและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

 

 

Read 73 times Last modified on Wednesday, 28 February 2024 06:49
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close