ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.นราธิษณ์ หมวกรอง
Thursday, 22 February 2024 10:12

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.นราธิษณ์ หมวกรอง

Rate this item
(0 votes)

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.นราธิษณ์  หมวกรอง ได้รับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ฐานข้อมูล ISI  เรื่อง Discovery of male sterility from an interspecific cross between Jatropha curcas and J. integerrima

 

 

 

Read 28 times Last modified on Thursday, 22 February 2024 10:18
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close