ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ธนเสฏฐ์ ทองใสเกลี้ยง
Thursday, 22 February 2024 10:08

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ธนเสฏฐ์ ทองใสเกลี้ยง

Rate this item
(0 votes)

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ธนเสฏฐ์ ทองใสเกลี้ยง ได้รับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ฐานข้อมูล scopus quartile 3  เรื่อง Insecticidal efficiency of plant essential oil nanoemulsion formulas against Spodaptera exigua

 

 

 

Read 24 times Last modified on Thursday, 22 February 2024 10:11
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close