ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.นิรันดร หนักแดง
Thursday, 22 February 2024 09:49

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.นิรันดร หนักแดง

Rate this item
(0 votes)

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิรันดร หนักแดง ได้ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา พ.ศ.2567 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากโคเนื้อ

 

 

 

Read 25 times Last modified on Thursday, 22 February 2024 09:55
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close