บุคลากรดีเด่นด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Thursday, 22 February 2024 09:08

บุคลากรดีเด่นด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Rate this item
(0 votes)

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สัญทัศน์ สินจรูญศักดิ์ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นระดับคณะ  ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ประจำปี 2567

 

 

Read 25 times Last modified on Thursday, 22 February 2024 09:15
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close