5-9 ก.พ. 67 นิทรรศการวันสถาปนา มนร. ครบรอบ 19 ปี
Thursday, 22 February 2024 07:19

5-9 ก.พ. 67 นิทรรศการวันสถาปนา มนร. ครบรอบ 19 ปี

Rate this item
(0 votes)

5-9 กุมภาพันธ์ 2567 คณะเกษตรศาสตร์ จัดนิทรรศการด้านพืชศาสตร์ ปศุสัตว์นวัตกรรม และประมง การบริการวิชาการ นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ขายผลผลิตจากโครงการหารายได้ระหว่างเรียน และกิจกรรมว้าว ๆ (แข่งจับปลาไหล และดำนา) เนื่องในกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครบรอบ 19 ปี

 

Read 21 times Last modified on Thursday, 22 February 2024 07:44
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close