11 ม.ค.67 บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
Thursday, 18 January 2024 03:50

11 ม.ค.67 บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

Rate this item
(0 votes)

ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2567 ผศ.ดร.ราฮีมา วาแมดีซา รองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมบริการวิชาการ ด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการและพัฒนาการ เด็กทั้ง 4 ด้าน (วันเด็ก) ประจำปี พศ. 2567

 

Read 33 times Last modified on Thursday, 18 January 2024 03:52
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close