18 พ.ย.66 สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567
Monday, 20 November 2023 03:02

18 พ.ย.66 สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

Rate this item
(0 votes)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ
โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1. ผศ.ดร.ธนเสฏฐ์ ทองใสเกลี้ยง

2. อ.ดร.เปลื้อง บุญแก้ว

3. อ.ดร.สัญทัศน์ สินจรูญศักดิ์

4.อ.ดร.ภณิดา เภาประดิษฐ์

ณ ห้อง AG201 ชั้น 2 อาคารคณะเกษตรศาสตร์ 

Read 69 times Last modified on Monday, 20 November 2023 03:04
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close