ขอแสดงความยินดี อ.นุร์ซานีซา เจะดาโอะ
Monday, 30 October 2023 03:01

ขอแสดงความยินดี อ.นุร์ซานีซา เจะดาโอะ

Rate this item
(0 votes)

 คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นุร์ซานีซา เจะดาโอะ  ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปีงบประมาณ 2566  โครงการวิจัย เรื่อง เทคโนโลยีการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการผลิตปุ๋ยยกระดับสู่การเพาะเลี้ยงเพื่อใช้สำหรับตำรับยา ภายใต้ MAJU-JAYA MODEL ภายใต้แผนงานวิจัยโครงการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำโดยการเพิ่มโอกาสและลดช่องว่างของการเข้าถึงการพัฒนาอาชีพ การศึกษาเรียนรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมนราธิวาส

Read 79 times Last modified on Monday, 30 October 2023 03:07
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close