21 ต.ค. 66 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะผู้นำ
Wednesday, 25 October 2023 03:58

21 ต.ค. 66 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะผู้นำ

Rate this item
(0 votes)

21 ตุลาคม 2566  กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะผู้นำ และสานสัมพันธ์นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 เพื่อฝึกการดำเนินกิจกรรมเป็นกลุ่ม ตามแผนงานกิจกรรมของคณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์และเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา เจตคติ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ โดยคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาร่วมกิจกรรม ณ อ่าวมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 



 

Read 68 times Last modified on Wednesday, 25 October 2023 04:05
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close