20 ต.ค. 66 นำเสนอ Mini Project วิชาแปรรูป
Wednesday, 25 October 2023 03:34

20 ต.ค. 66 นำเสนอ Mini Project วิชาแปรรูป

Rate this item
(0 votes)

20 ตุลาคม 2566  อาจารย์ ดร.โรสลาวาตี โตะแอ อาจารย์ ดร.สัญทัศน์  สินจรูญศักดิ์ และอาจารย์ ดร.ภณิดา เภาประดิษฐ์  อาจารย์ผู้สอนรายวิชาแปรรูปและพัมนาผลิตภัณฑ์ ได้ร่วมรับฟังการนำเสนอ mini project ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อ "การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร" โดยผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งจะถูกเลือกเพื่อพัฒนาต่อยอดในลำดับถัดไป 

Read 101 times Last modified on Wednesday, 25 October 2023 03:54
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close