20 ต.ค. 66 รับทุนการศึกษาจากกิจกรรม LA Virtual Run
Wednesday, 25 October 2023 03:23

20 ต.ค. 66 รับทุนการศึกษาจากกิจกรรม LA Virtual Run

Rate this item
(0 votes)

20 ตุลาคม 2566  อาจารย์ ดร.โสภาวรรณ หนูกุ้ง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์  และอาจารย์ ดร.ปริยาพิม ฉลองเดช  รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์  มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 ทุน ให้แก่ นายอับซาน  สาหะ และนายอิสมาแอ  ตาเยะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และความประพฤติดี 

Read 112 times Last modified on Wednesday, 25 October 2023 03:33
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close