19 ต.ค. 66 นำนักศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
Friday, 20 October 2023 01:48

19 ต.ค. 66 นำนักศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

Rate this item
(0 votes)

19 ต.ค. 66 อ.ดร.ณัฐพัชรากานต์ แก้วพลอย และอาจารย์จักรพงศ์ จิระแพทย์ อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในหัวข้อ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ รวมถึงการผลิตไอโอดีเซล

  

Read 101 times Last modified on Friday, 20 October 2023 01:52
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close