27 ก.ย. 66 พิธีทำบุญสองศาสนาคณะเกษตรศาสตร์
Monday, 02 October 2023 08:27

27 ก.ย. 66 พิธีทำบุญสองศาสนาคณะเกษตรศาสตร์

Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี ประธานที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันทำบุญคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

Read 66 times Last modified on Monday, 02 October 2023 08:30
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close