ขอแสดงความยินดีบัณฑิตเกียรตินิยม
Wednesday, 20 September 2023 03:36

ขอแสดงความยินดีบัณฑิตเกียรตินิยม

Rate this item
(0 votes)

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ที่ได้รับรางวัลบัณฑิตเกียรตินิยม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 6 คน ดังนี้

1. นางสาวธิดาพร  ศรีขวัญ      บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง   

   คะแนนเฉลี่ยสะสม  3.90  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาพืชศาสตร์

2. นางสาวนูรูลอัสมีรา  อาบะ    บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง   

   คะแนนเฉลี่ยสะสม  3.47  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาพืชศาสตร์

3. นายฟิกรี  อิบรอฮิม               บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 

   คะแนนเฉลี่ยสะสม  3.31  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  กลุ่มวิชาพืชศาสตร์

4. นางสาวนูรอาฟีซี  เจ๊ะปอ      บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง   

   คะแนนเแลี่ยสะสม  3.39  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์

5. นางสาวนูรีฮะ  มะลี               บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 

   คะแนนเฉลี่ยสะสม  3.45  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์

6. นางสาวนุรฟารียา  มามะ      บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง   

   คะแนนเฉลี่ยสะสม  3.39  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์

 

Read 98 times Last modified on Wednesday, 20 September 2023 03:54
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close