7 ก.ย. 66 พิธีเปิดโครงการวิจัย เรื่องนวัตกรรมการจัดการเปลือกทุเรียน
Tuesday, 12 September 2023 03:49

7 ก.ย. 66 พิธีเปิดโครงการวิจัย เรื่องนวัตกรรมการจัดการเปลือกทุเรียน

Rate this item
(0 votes)

วันที่ 7 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ พลาศัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวิจัย เรื่องนวัตกรรมการจัดการเปลือกทุเรียนวัสดุเหลือทิ้งเป็นอาหารสัตว์ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มในจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ซารีนา สือแม เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย สำหรับโครงการวิจัยนี้เป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าเปลือกทุเรียนวัสดุเหลือทิ้งเป็นแหล่งอาหารสัตว์คุณภาพสูงสู่จังหวัดชายแดนใต้ ที่ได้รับสนับสนุนทุนจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติเช่นเดียวกัน ซึ่งแพลตฟอร์ม Zero waste ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อนำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ประกอบการเลี้ยงโคเนื้อ , ผู้ประกอบการเลี้ยงแพะ , นักวิชาการปศุสัตว์/อาหารสัตว์ และนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รวมไปถึงผู้ประกอบการอื่นๆ อีกด้วย โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 

Read 99 times Last modified on Tuesday, 12 September 2023 03:53
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close