5 ก.ย. 66 บรรยาย 8 ปี สู่ EdPEx 200
Tuesday, 12 September 2023 03:02

5 ก.ย. 66 บรรยาย 8 ปี สู่ EdPEx 200

Rate this item
(0 votes)

วันที่ 5 กันยายน 2566 คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดอบรมการบรรยาย หัวข้อ การเริ่มต้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) (8 ปี สู่ EdPEx 200)

โดยผู้ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รวมทั้งสิ้น 117 คน จาก 7 คณะ ดังนี้


1. คณะเกษตรศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี
3. สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะพยาบาลศาสตร์
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์
7. คณะศิลปศาสตร์

 

Read 137 times Last modified on Tuesday, 12 September 2023 03:05
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close