30 ส.ค.66 การจัดการความรู้ เรื่อง เปลือกทุเรียน นวัตกรรมอาหารสัตว์คุณภาพสูง รุ่นที่ 1-3
Thursday, 31 August 2023 03:55

30 ส.ค.66 การจัดการความรู้ เรื่อง เปลือกทุเรียน นวัตกรรมอาหารสัตว์คุณภาพสูง รุ่นที่ 1-3

Rate this item
(0 votes)

30 สิงหาคม 2566 งานวิจัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซารีนา สือแม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดการจัดการความรู้ เรื่อง เปลือกทุเรียน นวัตกรรมอาหารสัตว์คุณภาพสูง รุ่นที่ 1-3 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน

 

Read 117 times Last modified on Thursday, 31 August 2023 04:44
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close