18 ส.ค. 2566 บริการวิชาการและแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ของห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยาทางการเกษตร
Tuesday, 22 August 2023 02:48

18 ส.ค. 2566 บริการวิชาการและแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ของห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยาทางการเกษตร

Rate this item
(0 votes)

วันที่ 18 ส.ค. 2566 งานห้องปฎิบัติการทางจุลชีววิทยาทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ โดย อ.ดร. ภณิดา เภาประดิษฐ์ และ อ.ดร. สัญทัศน์ สินจรูญศักดิ์ และนักศึกษา ได้ร่วมงานวันวิทยาศาสตร์ กับคณะวิทยาศาสตร์ และได้จัดบริการวิชาการ และแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ของห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยาทางการเกษตร ซึ่งในงานได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่ง

 

Read 113 times Last modified on Tuesday, 22 August 2023 02:53
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close