6 ส.ค.66 ประเมินหลักสูตร ป.ตรี
Thursday, 10 August 2023 07:53

6 ส.ค.66 ประเมินหลักสูตร ป.ตรี

Rate this item
(0 votes)

วันที่ 6 สิงหาคม 2566 คณะเกษตรศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร AUN - QA (ASEAN University Network -Quality Assurance) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะกรรมการประเมิน 2 ท่าน คือ 1. ผศ.ดร.อนุวัต สงสม (ประธานกรรมการ) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2. ผศ.ดร.สาลูมา สมานหมาน (กรรมการ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 3. นางสาวรุสมา ดอเลาะ (เลขานุการ)

 

Read 74 times Last modified on Thursday, 10 August 2023 08:00
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close