ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโทได้รับทุน
Tuesday, 25 July 2023 02:57

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโทได้รับทุน

Rate this item
(0 votes)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโทคณะเกษตรศาสตร์ที่ได้รับทุนเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบามสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี วิทยาพิพนธ์ เรื่อง การใช้เทคนิคทางพันธุศาสตร์โมเลกุลระบุชนิดของเชื้อราที่ก่อให้เกิดอาการปื้นดำบนผิวของลองกองตันหยงมัส (AGLAIA DOOKKOO GRIFF) ในจังหวัดนราธิวาส และการพัฒนาฟิล์มเคลือบผิวแบบอิมัลชั่นจากส่วนผสมของไคโตซานและพลอโพลิสจากผึ้งชันโรงเพื่อผลิตลองกองคุณภาพสูง

Read 157 times Last modified on Tuesday, 25 July 2023 03:11
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close