ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นุร์ซานีซา เจะดาโอะ ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566
Thursday, 01 June 2023 08:53

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นุร์ซานีซา เจะดาโอะ ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

Rate this item
(0 votes)

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นุร์ซานีซา เจะดาโอะ ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ประจำปีงบประมาณ 2566


Read 178 times Last modified on Thursday, 01 June 2023 09:02
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close