27 มี.ค.66 ตรวจติดตามหลักสูตรปริญญาโท
Wednesday, 29 March 2023 08:49

27 มี.ค.66 ตรวจติดตามหลักสูตรปริญญาโท

Rate this item
(0 votes)

27 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ รับการตรวจติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 6 เดือน โดยมีคณะกรรมการตรวจติดตาม ดังนี้

1. อ.ดร.กนกวรรณ ภูมิวณิชกิจ  ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.มงคล คงเสน กรรมการ 

Read 174 times Last modified on Wednesday, 29 March 2023 09:01
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close