27 มี.ค.66 ตรวจติดตามหลักสูตรปริญญาตรี
Wednesday, 29 March 2023 08:42

27 มี.ค.66 ตรวจติดตามหลักสูตรปริญญาตรี

Rate this item
(0 votes)

27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ รับการตรวจติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 6 เดือน โดยมีคณะกรรมการตรวจติดตาม ดังนี้

1. ผศ.ดร.สาลูมา สมานหมาน   ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ์  กรรมการ 

Read 162 times Last modified on Wednesday, 29 March 2023 08:45
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close