ฝึกสหกิจศึกษา รุ่นที่ 6 ประเทศอิสราเอล
Monday, 13 March 2023 03:49

ฝึกสหกิจศึกษา รุ่นที่ 6 ประเทศอิสราเอล

Rate this item
(0 votes)

นักศึกษาโครงการฝึกสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตร รุ่นที่ 6 ณ เขตอาราวา ประเทศอิสราเอล ประจำปีการศึกษา 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ จำนวน 10 คน ซึ่งระยะเวลาการออกฝึกสหกิจศึกษาเป็นเวลา 11 เดือน


Read 157 times Last modified on Monday, 13 March 2023 06:16
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close