25-26 ก.พ. 66 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
Monday, 13 March 2023 03:41

25-26 ก.พ. 66 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเรียนรู้

Rate this item
(0 votes)

25-26 ก.พ. 2566 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมบุญภิรมย์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นฤดล เสมชูโชติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มาเป็นวิทยากรในการทำกิจกรรมครั้งนี้ 

หลักการที่อาจารย์ได้ให้ไว้คือ ต้องสร้างบรรยากาศให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติให้เคยชิน อาจเริ่มจากในรายวิชาที่เรียนอยู่ คำศัพท์เฉพาะทางที่นักศึกษาต้องทราบ เป็นการเก็บเล็กผสมน้อย แค่เปิดใจไม่กลัวภาษาอังกฤษ ก็นับว่าประสบความสำเร็จแล้วก้าวหนึ่ง 

ทางคณะฯ ขอขอบคุณอาจารย์ ดร.นฤดล เสมชูโชติ เป็นอย่างสูง ที่ได้เสียสละเวลา ทุ่มเทพลกำลังเพื่อรังสรรกิจกรรมครั้งนี้ เสียงตอบรับจากนักศึกษาเป็นที่น่าชื่นใจมาก เด็ก ๆ สนุก และบอกว่าอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีก 


Read 187 times Last modified on Monday, 13 March 2023 03:45
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close