18-19 ก.พ.66 แข่งขันทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกษตร ครั้งที่ 8
Monday, 13 March 2023 03:34

18-19 ก.พ.66 แข่งขันทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกษตร ครั้งที่ 8

Rate this item
(0 votes)

การแข่งขันทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกษตร ครั้งที่ 8

18 ก.พ. 66 มรย. มอ. มนร.และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส จัดแข่งขันทักษะ นำเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรมเกษตรปลายด้ามขวาน ครั้งที่ 8  ได้รับเกียรติจาก นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน “แข่งขันทักษะ นำเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรมเกษตรปลายด้ามขวาน ครั้งที่ 8” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวต้อนรับ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ระหว่าง 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้้แม่ลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Read 86 times Last modified on Monday, 13 March 2023 03:40
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close