ขอแสดงความยินดีคณาจารย์ได้รับรางวัลในงานสถาปนา มนร. 18 ปี
Tuesday, 14 February 2023 02:28

ขอแสดงความยินดีคณาจารย์ได้รับรางวัลในงานสถาปนา มนร. 18 ปี

Rate this item
(0 votes)

คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ในงานครบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

   -  ผศ.ดร.ซารีนา  สือแม ได้รับรางวัลประเภท ด้านการขอรับทุนวิจัยจากภายนอก               

   -  ผศ.ดร.ธนเสฏฐ์  ทองใสเกลี้ยง ได้รับรางวัลประเภท ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

   -  ผศ.ดร.นิรันดร  หนักแดง ได้รับรางวัลประเภท  สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

Read 185 times Last modified on Tuesday, 14 February 2023 02:49
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close