ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา สกอ.
Thursday, 05 January 2023 08:40

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา สกอ.

Rate this item
(0 votes)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา จาก"โครงการทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้" (สกอ.)


Read 198 times Last modified on Thursday, 05 January 2023 08:41
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close