14 ธ.ค. 65 พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการแก่นักศึกษา
Thursday, 05 January 2023 08:18

14 ธ.ค. 65 พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการแก่นักศึกษา

Rate this item
(0 votes)

14 ธันวาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการแก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารและคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้มอบเสื้อปฏิบัติการ ร่วมสวมเสื้อให้กับนักนักศึกษารุ่นที่ 14 คณาจารย์กล่าวให้โอวาท "พร้อมกำลังจะก้าวสู่การเรียนในเชิงปฎิบัติการอย่างเต็มรูปแบบ ในปีการศึกษา 2566 นับเป็นจุดเปลี่ยนที่นักศึกษาจะได้เริ่มฝึกทักษะการปฏิบัติงานทางการการเกษตรควบคู่กับการศึกษาด้านวิชาการ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนในเชิงปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น"
Read 191 times Last modified on Thursday, 05 January 2023 08:21
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close