8 ธ.ค. 65 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
Thursday, 05 January 2023 08:13

8 ธ.ค. 65 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

Rate this item
(0 votes)

8 ธันวาคม 2565 พิธีมอบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์เเละเหรียญจักรพรรดิมาลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Read 63 times Last modified on Thursday, 05 January 2023 08:25
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close