6 ธ.ค.65 รร.ดาราศาสน์วิทยา เข้าศึกษาดูงาน
Thursday, 05 January 2023 08:08

6 ธ.ค.65 รร.ดาราศาสน์วิทยา เข้าศึกษาดูงาน

Rate this item
(0 votes)

6 ธันวาคม 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดาราศาสน์วิทยา ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 28 ท่าน เข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอน และงานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Read 186 times Last modified on Thursday, 05 January 2023 08:11
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close