25-27 พ.ย. 65 ค่ายยุวเกษตร รุ่นที่ 7
Thursday, 05 January 2023 07:40

25-27 พ.ย. 65 ค่ายยุวเกษตร รุ่นที่ 7

Rate this item
(0 votes)

วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมค่ายยุวเกษตร รุ่นที่ 7 PNU Kaset Kaset Kaset Camp 2022 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบุญภิรมย์ กิจกรรมค่ายยุวเกษตรนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มความรู้ใหม่ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส กว่า 200 คน
Read 233 times Last modified on Thursday, 05 January 2023 07:45
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close