นักศึกษาฝึกปฏิบัติ ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพและอณูชีววิทยา
Tuesday, 18 October 2022 07:22

นักศึกษาฝึกปฏิบัติ ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพและอณูชีววิทยา

Rate this item
(0 votes)

ผศ.ดร.ธนเสฎฐ์  ทองใสเกลี้ยง นำนักศึกษา สาขาพืชศาสตร์ ฝึกปฏิบัติ ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพและอณูชีววิทยา
Read 204 times Last modified on Tuesday, 18 October 2022 07:32
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close