14 ต.ค. 65 นำนักศึกษา ดูงาน ณ ฟาร์มโคนมออลซีซัน
Tuesday, 18 October 2022 07:17

14 ต.ค. 65 นำนักศึกษา ดูงาน ณ ฟาร์มโคนมออลซีซัน

Rate this item
(0 votes)

14 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร หนักแดง ผู้จัดการรายวิชาการผลิตโคเนื้อ นำนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 2 3 และ 4 จำนวน 43 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มโคนมแอลซีซั่น ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา มิสเตอร์โจฟาร์ม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน และสหกรณ์โคนมพัทลุง ต.นาม่อน อ.เมือง จังหวัดพัทลุง เพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ สามารถพัฒนาทักษะ กระบวนการเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวศาสตร์




Read 281 times Last modified on Tuesday, 18 October 2022 07:20
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close