11 ต.ค. 65 นักศึกษากลุ่มประมง ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส
Tuesday, 18 October 2022 07:11

11 ต.ค. 65 นักศึกษากลุ่มประมง ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

Rate this item
(0 votes)

11 ตุลาคม 2565  อาจารย์ตาวฟิก หะยีหมัด นำนักศึกษาในรายวิชาการผลิตสัตว์น้ำ และนักศึกษากลุ่มประมง ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส
Read 192 times Last modified on Tuesday, 18 October 2022 07:15
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close