6 ต.ค. 65 นำนักศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทอง
Tuesday, 18 October 2022 07:06

6 ต.ค. 65 นำนักศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทอง

Rate this item
(0 votes)

6 ตุลาคม 2565 คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ นำโดย อ.ดร. ณัฐพัชรากานต์ แก้วพลอย  อ.จักรพงศ์ จิระแพทย์  และอ.ดร.เปลื้อง บุญแก้ว  นำนักศึกษาปี 1 ในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าเยี่ยมชมการปฎิบัติงานทางการจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ หลักทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทอง เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำแบบอย่างไปต่อยอดทำเองได้ที่บ้าน ตามความสนใจ
Read 167 times Last modified on Tuesday, 18 October 2022 07:11
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close