รางวัลแข่งขัน IUCA ครั้งที่ 2
Monday, 03 October 2022 04:38

รางวัลแข่งขัน IUCA ครั้งที่ 2

Rate this item
(0 votes)

25 กันยายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ?และนำเสนอผลงานวิจัยด้านการเกษตร และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 (รูปแบบออนไลน์) “The 2nd International Undergraduate Conference on Agriculture & Life Science (Online Conference)”

โดยได้รับรางวัลในการนำเสนอบทความ ดังนี้
GOLD AWARD  1 รางวัล
"The Quality of Durian Peel Fermented Waste Product as High-Quality Animal Feed Source"
Authors : Sareena Semae, Nurhafizi Chepo, and Muhammad Ikram

BRONZE AWARD 3 รางวัล
1. "Effect of Paclobutrazol Concentration on Floral Initiation of Garden Balsam (Impatiens balsamina L.) to Improve as Potted Plant"
Authors : Nusanisa Chedao, Chesulaida Cheha, A. Madeng, A. Waelaning

2. "Effect of Calcium Chloride on Quick Cooking Hom Kradang-Nga (Oryza sativa L.) Brown Rice"
Authors : Roselawatee Toae, Suriyana Mideng, M. Ruchirasak, S. Aunkaew, J. Pecharapanta


3. "Identifying Feasibility of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii) and Red Tilapia (Oreochromis niloticus-mossambicus) Polyculture Integrated with Vegetables in Recirculating System"
Authors : Nifareesa Chealoh, L. Buerahang, Muhammadzamree Buerahang


Read 58 times Last modified on Monday, 03 October 2022 04:50
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close