20 ก.ย. 65 งานเลี้ยงแสดงความยินดี Mrs.Hanni Arnon
Friday, 23 September 2022 04:08

20 ก.ย. 65 งานเลี้ยงแสดงความยินดี Mrs.Hanni Arnon

Rate this item
(0 votes)

20 กันยายน 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เลี้ยงแสดงความยินดีแก่  Mrs.Hanni Arnon ในโอกาสได้รับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

 

Read 123 times Last modified on Tuesday, 18 October 2022 07:42
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close