11 ก.ย. 2565 บริการวิชาการ เรื่อง การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์
Monday, 12 September 2022 02:50

11 ก.ย. 2565 บริการวิชาการ เรื่อง การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์

Rate this item
(0 votes)

11 กันยายน 2565 อาจารย์จักรพงศ์ จิระแพทย์ อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG(U2T for BCG) ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส บรรยายเรื่อง "การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ " จำนวน 2 หัวข้อ คือ 1 ทฤษฎีและหลักปฏิบัติในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และ 2 ทฤษฎีและหลักปฏิบัติในการผลิตสารชีวภัณฑ์ ในกิจกรรมนี้เป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการ โดยมีปราชญ์ชาวบ้านคือ คุณ อำนุง เซะ ประธานวิสาหกิจชุมชน De’ sook oK ให้เกียรติสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักแบบน้ำและปุ๋ยหมักแบบแห้ง รวมทั้งการผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันและกำจัดแมลงแบบง่าย ให้แก่ผู้รับการอบรมในครั้งนี้

ทั้งนี้ ได้มีการบูรณาการ การเรียนการสอน ร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยได้นำนักศึกษาในรายวิชาปัญหาพิเศษในที่ปรึกษา เข้าร่วมอบรมและรับฟัง และชมการปฎิบัติจริง ในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

 

Read 156 times Last modified on Monday, 12 September 2022 02:52
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close