25 ส.ค.65 นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟศรีบาตง
Friday, 09 September 2022 01:52

25 ส.ค.65 นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟศรีบาตง

Rate this item
(0 votes)

25 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.สัญทัศน์ สินจรูญศักดิ์ อาจารย์ประจำรายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ได้นำนักศึกษา ชั้นปี 4 เข้าเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟศรีบาตง ณ แปลงกาแฟหมู่ 4 ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงกระบวนการผลิตกาแฟการดูแลรักษา รวมทั้งการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว โดยมีนายอำราญ ดือราแม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ ร่วมกับนางซารีฮะ สะมาวี เกษตรกรต้นแบบกาแฟ (Smart farmer) ร่วมถ่ายทอดความรู้การจัดการดูแลกาแฟให้แก่นักศึกษาอีกด้วย

Read 284 times Last modified on Friday, 09 September 2022 01:55
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close