8 ก.ย. 65 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565
Thursday, 08 September 2022 09:05

8 ก.ย. 65 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565

Rate this item
(0 votes)

8 กันยายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก จำนวน 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี  คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ และ คุณเทอดศักดิ์  รัญจวน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

Read 62 times Last modified on Thursday, 08 September 2022 09:11
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close