10 ส.ค. 2565 บรรยายพิเศษจากฟาร์มสู่บุชเชอร์มืออาชีพ
Wednesday, 07 September 2022 08:27

10 ส.ค. 2565 บรรยายพิเศษจากฟาร์มสู่บุชเชอร์มืออาชีพ

Rate this item
(0 votes)

10 สิงหาคม 2565 งานแนะแนวอาชีพ คณะเกษตรศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ ให้แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จากฟาร์มสู่บุชเชอร์มืออาชีพ โดยคุณซาวียา เดวาหมัด เจ้าของธุรกิจเนื้อฮาลาลพรีเมียม ณ ห้อง LA410 ชั้น 4 อาคารคณะศิลปศาสตร์

Read 146 times Last modified on Wednesday, 07 September 2022 08:32
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close